Alarmantno: Više od 90% djece u Dom Mladost dolazi iz porodica u kojima su bili izloženi nekom obliku nasilja

Treba pružiti podršku porodicama djece sa neprilagođenim ponašanjem, kako bi se neke stvari prevenirale i kako ne bismo ni došli do toga da govorimo o krivičnoj odgovornosti maloljetnika. Pooštravanje sankcija u odnosu na djecu koja su počinioci krivičnih djela nije rješenje, poručeno je  sa konferencije “Borba protiv nasilja nad djecom – mapiranje postojećeg stanja u Crnoj Gori”.

Izvršna direktorka udruženja Roditelji Kristina Mihailović  kazala je da, kada se nasilje desi, obično pričamo o kaznama, a treba se fokusirati na period prije toga.

“Neophodno je da postoji podrška u porodici da ne bismo dolazili u situaciju da govorimo o odgovornosti djece.

Direktorka Doma Mladost, Marela Savić, smatra da Crna Gora nije izuzetak u odnosu na savremeni svijet kada je riječ o nasilju. Atmosfeu u kojoj djeca odrastaju kreiraju odrasli, a život se odvija gotovo u digitanom svijetu, ističe ona:

“O nasilju se razgovora dosta, ali rješenja nema. Upitan je i pristup problemu, za početak da priznamo da problem postoji. Sljedeći korak je da se zapitamo kakav je to naš pristup i da li je adekvatan“, rekla je Savić, ocjenjujući da su oblici nasilja sve brutalniji, posebno vršnjačkog, ali i u porodici, koje indukuje dalje oblike nasilja.

Dom u Bijeloj je na izvoru informacija kad je riječ o nasilju, dodala je ona i saopštila alarmantne podatke:

“Više od 90 odsto naše djece dolazi iz porodica u kojima su bili izloženi najgrubljim oblicima zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe. Porodica je po definiciji najsigurnije mjesto, ali za naše korisnike, porodica je sve, samo nije to“, kazala je Savić.

Prema njenim riječima, ne može se govoriti o tome da zakonska regulativa nije dobra, ali da je pitanje šta se ima na terenu i koliko sve to pomaže da se problem riješi.

“Nijesam na fonu razmišljanja da treba u prvi plan staviti kaznenu politiku, djeca su samo djeca, atmosfera u kojoj žive je ona koju smo mi odrasli kreirali, moramo krenuti od nas i da se svi zapitamo kakvu atmosferu u društvu kreiramo za našu djecu, kakav je naš diskurs, da li u njemu postoji nasilje, prije svega verbalno“, rekla je Savić.

„Ako dođemo do toga da razmišljamo o sankcijama, gotovo da priznajemo poraz“, uvjerena je Savić.

Poraz, prema riječima Mihailović, nije opcija i ne smije se dozvoliti.

„Ako prihvatimo poraz, onda nismo dovoljno uradili da djeca imaju drugačije ponašanje, kad se nasilje desi, nikako da shvatimo da je suština problema i rješenja u nama“, rekla je Mihailović.

Ovaj događaj dio je projekta Borba protiv nasilja nad djecom kroz uspostavljanje prvog Help centra za podršku u Crnoj Gori – FromPeople2People – Pe2Pe, u okviru IPA Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu, koji udruženje Roditelji sprovodi u partnerstvu sa JU Dom Mladost u Bijeloj.