AZK osnovano sumnja da je Ministarstvo finansija dodijelilo nezakonitu državnu pomoć Institutu Igalo

Ministarstvo finansija, Agencija za osiguranje depozita iz Beograda i Jugobanka a.d. Beograd u stečaju 29. septembra 2023. godine zaključili su Ugovor o načinu izmirenja dijela međusobnih obaveza, a Agenciji za zaštitu konkurencije je tek 25. oktobra dostavljen Zahtjev za davanje mišljenja s aspekta primjene i tumačenja Zakona o kontroli državne pomoći.

Kako je utvrđeno da se ovim ugovorom regulišu pitanja izmirenja duga Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ a.d. Igalo, a koji je stekao pravo na potencijalnu pomoć danom zaključenja tog ugovora, kao i da je taj dokumnet zaključen prije odlučivanja Agencije, nadležni će obaviti  naknadnu kontrole državne pomoći.

“Agencija nalazi kako postoji osnovana sumnja da je na osnovu predmetnog ugovora dodijeljena nezakonita državna pomoć (državna pomoć dodijeljena bez prethodne prijave ili prije odlučivanja Agencije o usklađenosti te pomoći). Stoga, uzevši u razmatranje sve relevantne činjenice, Savjet Agencije je, na sjednici održanoj 28. novembra 2023. godine, donio Rješenje o pokretanju ispitnog postupka utvrđivanja usklađenosti potencijalne državne pomoći dodijeljene od strane Ministarstva finansija, kako bi se ispitali raspoloživi podaci i informacije i ocijenila usklađenost dodijeljene potencijalne državne pomoći sa Zakonom o kontroli državne pomoći”, saopšteno je iz Agencije.

Naloženo je Ministarstvu finansija da se, u roku od petnaest dana od prijema rješenja, izjasni o činjenicama i informacijama koje ukazuju na nezakonitost potencijalne državne pomoći i dostavi sve podatke i informacije potrebne za ispitivanje usklađenosti potencijalne državne pomoći sa zakonom. Takođe, Ministarstvu finansija je naloženo da, odmah po prijemu rješenja, privremeno obustavi dodjelu sredstava po osnovu Ugovora o načinu izmirenja dijela međusobnih obaveza do odlučivanja Agencije o usklađenosti potencijalne državne pomoći sa Zakonom o kontroli državne pomoći.