Bijela kuga i u Herceg Novom

Hercegnovska opština je, prema podacima Monstata, za 11 mjeseci 2021. godine među 20 opština u Crnoj Gori koje bilježe negativan prirodni priraštaj.

Podaci pokazuju da je za 11 mjeseci bilo 281 živorođenih, a 424 umrlih. Rođeno je više dječaka i to 149, a djevojčica 132.

Sklopljeno je 126 brakova, a razvedeno 39.

Dio statistike koji se odnosi na kretanje stanovništva unutar Crne Gore pokazuje da se u prošloj godini u Novi doselilo više osoba nego što je grad napustilo. Naime, doselilo se 282, a odselilo 250 građana.