Budžet Opštine Herceg Novi uvećan za skoro 4,5 miliona eura

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Skupštine novski odbornici će iduće sedmice raspravljati o 28 tačaka, a najznačajnija je svakako predlog budžeta za sljedeću godinu, koji je uvećan za 4 miliona i 491 hiljadu u odnosu na ovogodišnji rebalansirani.

Ukupno planirana primanja budžeta Opštine Herceg Novi za 2024. godinu, utvrđena nacrtom Odluke o budžetu, iznose 29.123.000,00 eura, od kojih je 18,6 miliona sopstevnih prihoda.

Najznačajnije učešće u ukupnim primanjima čini prihod od poreza na imovinu planiran na iznos od 10.700.000,00 eura ili 36,74% ukupno planiranog budžeta. Odmah za njim su ustupljeni prihodi iz centralnog trezora u iznosu od 7.318.000,00 eura ili 25,13% budžeta.

Sredstva po osnovu ustupljenih prihoda iz budžeta države planirana su, u odnosu na ostvarenje tekuće godine i značajno su povećana u skladu sa zakonskom regulativom, navodi se u dokumentu predlagača.

“U ukupnom iznosu ovi prihodi iznose 7.468.000,00 eura i to: prihod od poreza na dohodak fizičkih lica 3.918.000,00 eura i prihod od poreza na promet nepokretnosti 3.400.000,00 eura, kao i ustupljeni prihod od koncesionih naknada za korišćenja prirodnih dobara koji je ukupno planiran na 150.000,00. To je ustupljeni prihod koji se Opštini Herceg Novi uplaćuje iz Državnog trezora svakodnevno i na koji ne možemo uticati, jer se u zavisnosti od priliva sredstava u trezor, lokalnim samoupravama uplaćuju sredstva”, navodi se u obrazloženju.

Sljedeći prihod po veličini je naknada za izgradnju gradskog građevinskog zemljišta tzv. građevinska dozvola koja je planirana na iznos od 4.800.000,00 eura što iznosi 16,48 % ukupno planiranih prihoda budžeta.

Rashodi operativnog budžeta planirani su u iznosu od 17.788.000,00 eura. U tekuće rashode spadaju bruto zarade i doprinosi, ostala primanja zaposlenih, rashodi za materijal i usluge, tekuće održavanje, transferi za socijalnu zaštitu i transferi privrednim društvima.

Samo transferi institucijama, pojedincima ,nevladinom i javnom sektoru iznose skoro 50 % (tačnije 49,14 %) ukupnog operativnog budžeta.

Bruto zarade i doprinosi su planirani u iznosu 5.308.000,00 eura, što je približno, za isti broj radnika i na nivou zarada planiranih budžetom Opštine Herceg Novi za 2023. godinu.

Rashodi kapitalnog budžeta planirani su u iznosu od 11.375.000,00 eura ili 39% ukupnog budžeta, od čega je značajno pomenuti planirane izdatke za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, kao i hidrotehničku strukturu, zatim izgradnju pasarele na Toploj, izgradnju groblja i kapela, a značajni izdatak je rekonstrukcija dijela Njegoševe ulice od parka Sv. Leopolda do bivšeg hotela Rudnik u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 eura.

Takođe, planiran je značajan iznos za ulaganja u izgradnju sportskih terena, otvorenih vježbališta i dječijih igrališta, trotoara, kao i pribavljanja imovine i eksproprijaciju zemljišta za izgradnju komunalne insfrastrukture.