Budžet Opštine Herceg Novi za 2024. godinu “težak” preko 29 miliona eura

U toku je javna rasprava na predlog Odluke o budžetu Opštine Herceg Novi za narednu godinu, koji je projektovan na 29 miliona 123 hiljade eura.

U poređenju sa ovogodišnjim rebalansiranim, to je uvećanje za 4 miliona 491 hiljadu eura. Iz lokalne uprave su rebalans obrazložili ostvarenjem budžetskih prihoda najvećim u prethodnih 10 godina.

Iz Odluke za iduću godinu vidi se da lokalna administracija planira sopstvene prihode od 18 miliona 645 hiljada eura. Od prodaje imovine i zakupa očekuje 210 hiljada, od ustupljenih prihoda 7 miliona 318 hiljada, a od dotacija 450 hiljada eura. Prenijeta sredstva iz prethodne godine biće 2 i po miliona eura. Nije predviđeno zaduživanje.
I projektovani izdaci u ovoj Odluci, koja treba da se nađe pred odbornicima do kraja godine, su uvećani. Najveće stavke su za pojedine namjene koje iznose 17 miliona 578 hiljada eura, te kapitalne izdatke 11 miliona 376 hiljada eura. Preostalih 170 hiljada eura ide na stalnu i tekuću budžetsku rezervu i otplatu pozajmica i kredita.

Od brojnih opštinskih službi, sekretarijata, direkcija, javnih ustanova, izdavajamo podatak da će za funkcionisanje kabineta predsjednika Opštine biti potrebno iduće godine 628 hiljada eura, od čega će za neto zarade otići 220 hiljada eura. Za službu Skupštine biće neophodno 510.500 eura, a za neto zarade te sliužbe 95 hiljada. Za rad lokalnog javnog servisa RTHN projektovano je 450 hiljada eura.

Javna rasprava o predlogu Odluke budžeta za 2024. godinu trajaće do 19. decembra. Primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja u pismenoj formi dostavljaju se na adresu Opštine Herceg Novi – Sekretarijat za finansije, za Odluku o Budžetu, preko Građanskog biroa ili mjesnih zajednica, a u elektronskoj formi na e-mail finansije@hercegnovi.me ili urbanizam@hercegnovi.me. Centralna javna rasprava održaće se u sali Skupštine opštine Herceg Novi 15. decembra u 13:30.

Nacrt Odluke o budžetu dostupan je na internet stranici Opštine Herceg Novi.