Čiste plaže od murave: Bez nje ne bi bilo ljekovitog blata

Radnici “Čistoće” su nedavno sa plaža na kraju Igala odnijeli 20-tak kesa otpada. Valovi poslije svakog juga, izbacuju na obalu i morsku travu, muravu. Zakupac jedne od igalskih plaža počeo je velilko čišćenje i pripremu za majsko otvaranje. Sakuplja gomile murave, koje će odnijeti kamion “Čistoće”.

Jedna bala je zapaljena, što nije ekološki, ali kaže nam da to nije on uradio. Poznato mu je koliko je murava korisna i poziva se na dr Ljuba Radojičića, koji je navodno kazao da bi muravu trebalo vratiti u more, jer pomaže stvaranju ljekovitog blata.

Dobrim dijelom zakupac je u pravu. Jer, murava, ili Posidonia oceanica, dio je lanca organskih komponenti koje stvaraju ljekovito igaljsko blato. Nalazi se iznad peloida i njene livade su veoma bujne. Predstavljaju staništa za mnoge životinje. Listovi su podloga na kojoj rastu morske alge.

Livade Posidonije su jako važna karika u morskom ekosastavu, jer obogaćuju more kiseonikom, pa ih još nazivaju i plućima mora. Jedan kvadratni metar ove cvjetnice dnevno proizvede oko 14 litara kiseonika.

Murava raste na sedimentnom dnu od pijeska, mulja i šljunka, do 50 metara dubine. Ima duge listove kojima smanjuje uticaj valova. Ali tokom zime otpadaju stari listovi koji padaju na dno. Jugo i struje ih onda izbacuju na obalu.

Međutim, morska trava je sve ugroženija ljudskim aktivnostima, ribolovom kočom, dinamitom, sidrenjem. Jednako je sa peloidom izložena uticaju otpadnih voda koje se izlivaju u Topaljski zaliv. Na to godinama, bez odjeka, upozorava dr Ljubo Radojičić, poznati ovdašnji stručnjak koji je doktorirao iz oblasti balneologije.

Po međunarodnoj zakonskoj regulativi livade ove morske trave su prioritetna zaštićena staništa.
R.Đ.