Đaci OŠ Milan Vuković u posjeti Službi zaštite i spašavanja

Foto: Služba za informisanje OHN

Tri odjeljenja sa oko 70 učenika  OŠ Milan Vuković posjetili su jutros Službu zaštite i spašavanja Opštine Herceg Novi u Meljinama. Obišli su prostorije Vatrogasnog doma, pratili pokaznu vježba upotrebe pjenila i vode sa vatrogasnih vozila, upotrebu zvučne i svjetlosne signalizacije, kao i vatrogasne opreme prilikom akcija gašenja požara.

Takođe su slušali predavanja o načinu funkcionisanja Službe zaštite i spašavanja, broju 123 za dojavu eventualnih požara, kao i opasnostima koje ih mogu eventualno ugroziti prilikom požara i postupcima koje treba da preduzmu u takvim situacijama.

Djeci su podijeljene i štampane brošure o različitim vrstama nezgoda u kojima je opisano kako se ponašati i reagovati prilikom takvih situacija i dati su važni brojevi telefona.

Uz veliko oduševljenje učenika prikazanim i dobro raspoloženje, ova posjeta se može okarakterisati kao  korisna i veoma edukativna za učenike, ocijenjuju iz Službe zaštite i spašavanja.