Dječiji Dom Mladost imaće veću podršku resornih Ministarstava

Nedavni poziv zdravstvenim vlastima, ali i cijeloj zajednici,  direkorice Dječijeg Doma Mladost, Marele Savić, na kvalitetniju saradnju nisu ignorisali iz Vladinih resora.

Njen apel bio je propraćen alarmantnim podacima, da je 50 odsto štićenika sa smetnjama u razvoju, a 25 odsto sa problemima u mentalnom zdravlju, te da je lani bilo čak šest pokušaja suicida među njima.

“Ministarstvo zdravlja je svjesno ozbiljnosti problema mentalnog zdravlja djece i ulaže značajne napore da pruži adekvatnu podršku. Planiran je završetak Klinike za mentalno zdravlje na jesen, koja će imati specijalizovano odjeljenje za dječju psihijatriju za djecu koja se dobrovoljno hospitalizuju. Takođe, kroz Strategiju ranog razvoja djeteta, Ministarstvo jača Centre za ranu intervenciju, uključujući i Centar u Domu zdravlja u Herceg Novom, i intenzivira saradnju sa Dječijim domom Mladost”, kazali su Novskom portalu u Ministarstvu zdravlja.

Dodaju i da su na sastanku sa ministarkom rada i socijalnog staranja Naidom Nišić razmatrali sva aktuelna pitanja i mogućnosti međuresorne saradnje radi kvalitetnijeg tretmana i dostupnosti usluga korisnicima Dječjeg doma Mladost.

Podsjećaju na plan da se u sklopu nove Klinike za mentalno zdravlje, koja je u završnoj fazi izgradnje, otvori odjeljenje za dječju psihijatriju, što će omogućiti specijalizovanu njegu i tretman djece sa mentalnim problemima.

Na pitanje postoji li mogućnost angažovanja specijalizovanog doktora, psihijatra i nedostajuće radne snage u Domu u Bijeloj, iz Ministasrtva navode da kontinuirano rade  na obezbjeđivanju stručnog kadra za sve zdravstvene ustanove.

“Kako je Dječji dom Mladost ustanova socijalne i dječije zaštite, a ne zdravstvena ustanova, angažovanje specijalizovanog medicinskog kadra, konkretno specijaliste psihijatrije, je moguće kroz dopunsko angažovanje. Ministarstvo zdravlja će, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, razmotriti najbolji pravno-medicinski model kojim bi se obezbijedila specijalistička psihijatrijska zdravstvena zaštita za korisnike Doma”.

Izuzetan problem je zbrinjavanje korisnika Doma nakon 18 godina kada napuštaju tu kuću bez roditeljskog staranja, ali iz Ministarstva zdravlja uvijeravaju da, u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, rade na razvoju programa podrške za mlade koji napuštaju Dom.

Cilj je obezbijediti za njih adekvatne resurse i podršku kako bi se što bolje integrisali u društvo.