Dr Vesna Mačić: Sačuvajmo morske ekosisteme

Foto: Univerzitet Crne Gore

Naučna savjetnica Instituta za biologiju mora u Kotoru, dr Vesna Mačić dobitnica je Priznanja za postignute rezultate i doprinos razvoju naučnoistraživačkog, umjetničkog i stručnog rada Univerziteta Crne Gore.

Mačić se bavi izučavanjem morskog dna, što, kako kaže, nije ni jednostavno, ni jeftino, niti ga uspješno može sprovoditi jedan čovjek kao pojedinac. Iz tog razloga, za biologiju mora, vidi kao zaslugu svih njenih kolega sa kojima sarađuje kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Zahvaljujući tom radu u Bokokotorskom zalivu imamo pod preventivnom zaštitom naselja zlatnog korala (Savalia savaglia) koja su jedinstvena na Mediteranu, kao i tri parka prirode u moru “Platamuni”, “Katič” i “Stari Ulcinj”.

„Jasno je da ova proglašenja zaštite na papiru nijesu dovoljna i da su neophodne opsežnije mjere, finasijska ulaganja i društveno-politička svijest kako bi se omogućio opstanak funkcionalnosti morskih ekosistema i njihovo održivo korišćenje. Situacija sa pandemijom korona virusa nam je pokazala koliko su nekada moćni najsitniji organizmi, a koliko je čovjek, uz svu najmoderniju tehnologiju, bespomoćan. Zato je ulaganje u izučavanje i očuvanje mora i prirode uopšte uvijek ispravna odluka, a za mene neiscrpna motivacija“, ukazuje dr Mačić.

Da bi se očuvala funkcionalnost morskih ekosistema plan Ujedinjenih Nacija u okviru Konvencije o očuvanju biodiverziteta je bio da se do 2020.g. zaštiti najmanje 10% svjetskih mora.

Doprinos u tom smislu Crna Gora je dala tek ove godine, upravo u godini kada Institut za biologiju mora slavi 60 godina postojanja, a Crna Gora obilježava 30 godina od proglašenja Ekološke države, podsjeća naučnica.

Izvor i foto: Univerzitet Crne Gore