Dr Zoran Kovačević: Ovo nije trenutak za ukidanje subvencija nautičarima

Odluka Vlade o vraćanju naplate akiciza na gorivo koje, pod posebnim uslovima, utaču strane jahte u Crnoj Gori je nepovoljna za sve učesnike u formiranju kompleksnog nautičkog proizvoda, posebno ako se uzme u obzir trenutak u kojem se ona donosi, smatra dr Zoran Kovačević, koji je magistrirao i doktorirao na temu nautičkog turizma.

Dr Kovačević predaje na Pomorskom fakultetu u Kotoru predmete Tehnologija jahti i marina (na osnovnim) i Upravljanje lukama nautičkog turizma (na master studijama). Autor je više radova na temu nautičkog turizma objavljenih u međunarodnim časopisima i na konferencijama, pa je njegovo stručno mišljenje za ovu oblast mjerodavno.

Kako Kovačević komentariše za Novski portal, zbog ratnih dešavanja u Ukrajini, ove će godine, kako kod nas tako i u hrvatskim i drugim EU mediteranskim destinacijama, izostati ne tako mali dio nautičke turističke tražnje sa istočnih tržišta.

– Treba napomenuti, da je Crna Gora, zahvaljujući raznim subvencijama u kontekstu podsticajnih razvojnih politika u ovom segmentu turističke ponude uspjela da privuče investitore i izgradi međunarodno konkurentne nautičke turističke kapacitete. Sa druge strane, naša destinacijska ponuda još uvijek nije u potpunosti zaokružena. Nedodostaju nam odgovarajući servisni kapaciteti namjenjeni velikim – mega jahtama, tako da, u ovim izazovnim vremenima, vlasnicima, kapetanima ili menadžment kompanijama koje upravljaju tim plovilima nije pametno ukidati bilo koji od podsticajnih motiva da dođu na našu destinaciju – navodi dr Kovačević.

Dodaje da su ukupne koristi za destinacijsku ekonomiju, koje se od jahtaša ubiraju mnogo značajnije od dobiti ostvarene po osnovu tih akciza.

– Posebno ako se ima u vidu, da tih prihoda od akciza neće ni biti ako već fragmentisana tražnja ove godine zaobiđe Crnu Goru. Ali to će, sa druge strane, neminovno dovesti i do izostanka značajno većih prihoda koje ubiraju ostali učesnici u formiranju ponude, pa i država po osnovu raznih, ne tako malih dažbina sa kojima učestvuje u realizaciji tih aktivnosti – tvrdi dr Kovačević.

Subvencije i privilegije koje su svojevremeno date zarad izgradnje destinacijske nautičke ponude nije izmislila Crna Gora, objašnjava on.

– Razni podsticajni modeli su primjenjivani u razvoju ovog vida turizma i na najrazvijenijim destinacijama na Mediteranu. Svakako da dođe vrijeme i kada treba razmišljati o postepenom ukidanju tih subvencija, ali mišljenja sam da ovo nije trenutak za to, te da nesmijemo dozvoliti da zarad populizma platimo nepotrebno visoku cijenu u budućnosti –  zaključuje dr Zoran Kovačević.

Podsjetimo, Odlukom Vlade Crne Gore iz 2018. godine, vlasnici jahti su bili oslobođeni akciza i poreza na gorivo, što je tada predstavljalo šansu da se Crna Gora probije na tržište nautičkog turizma, odnosno za privlačenje većeg broja jahti, brodova i visokoplatežnih turista u Crnu Goru.

Novom Vladinom odlukom vlasnici jahti i brodova više neće moći da sipaju gorivo u Crnoj Gori po povlašćenim cijenama, kao što je to bilo moguće prethodnih četiri godine.

Za razliku od crnogorskog udruženja poslodavaca i kompanija koje opslužuju jahte koji smatraju da će povećanje cijena goriva za plovila nanijeti štetu crnogorskom turizmu, u Ministarstvu finansija tvrde da ta odluka neće imati značajnije negativne efekte.

 

R.Đaković