Dukić i Kovinić članovi Sportske komisije COK-a

Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta donio je odluku o obrazovanju Sportske komisije te asocijacije.

Za članove Sportske komisije COK imenovani su: Danka Kovinić, Majda Mehmedović, Marija Vuković, Draško Brguljan, Milivoj Dukić, Filip Radović i Bojan Kosić.

– Zadatak Komisije će biti da zastupa stavove sportista, a naročito da razmatra pitanja koja se tiču sportista i daje preporuke i savjete COK-u u vezi sa tim pitanjima.
Da se aktivno angažuje u inicijativama i projektima koji štite i podržavaju čiste sportiste, kako na sportskom terenu, tako i van njega. Da zastupa prava i interese sportista i daje određene preporuke u tom smislu, kao i da održava kontakte sa Sportskim komisijama MOK-a i EOK-a – pojašnjavaju iz Crnogorskog olimpijskog komiteta.