Dva neuspjela tendera, za rekonstrukciju Njegoševe ulice i sanaciju lokalnih saobraćajnica

Ni ponovljeni tender za rekonstrukciju Njegoševe ulice u centru Herceg Novog nije uspio.

I ovaj postupak je okončan, a moraće da uslijedi novi, vjerovatno sa novom vrijednosti tendera, budući da su već dva propala.

Rok za izvršenje posla predviđen tenderom je pola godine, tako da, sve i da je drugi javni poziv izvođačima uspio, teško da bi rekonstrukcija do sezone bila završena.

Podsjetimo, Opština Herceg Novi planira rekonstrukciju dijela Njegoševe ulice, od zgrade Opštine do bivšeg hotela Rudnik. Vrijednost projekta je 1,1 milion eura, odnosno 1,33 miliona eura sa PDV-om.

Glavni projekat izradila je Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog, a rekonstrukcija podrazumijeva građevinske radove, izgradnju pješačke staze, popločavanje i asfaltiranje.

Nije uspio ni tender za sanaciju lokalnih saobraćajnica u vrijednosti 235.000 eura.

Tenderom je bila predviđena sanacija puta u naselju Gomila kod Volija, dvije ulice u Bijeloj, Ignjatija Zlokovića i Ulica iza Azzura, na Kamenom, kod Doma zdravlja, Nemila, Sutorina – Vinogradarska ulica, lokalni putevi u zaleđu i teren u dvorištu Osnovne škole “Ilija Kišić” u Zelenici.