Evo kako su stari Novljani dobijali informacije i čitali novine

Gledajući stare fotografije, stiče se utisak da je Herceg Novi bio ispred svog vremena ili da bar nije kaskao za razvijenim svijetom.

Listajući crno bijeli svijet, otkrivamo neke nove detalje, mada i one poznate, ali zaboravljene.

Ko se još sjeća, da su se dnevne novine prodavale sa motora. Tako je, recimo, knjižara Šabović, trafika koja se nalazila pored bivšeg hotela Rudnik, prodavla štampu.

Kako se vidi na fotografijama iz 30-tih godina prošlog vijeka, jedan kolporter (fr. Colporteur-ulični prodavac), inače, Čeh koji je bio i mehaničar, išao je motorom i prodavao novine za knjižaru Šabović. On bi se, uglavnom, kretao od centra grada do Igala i ko zna dokle sve. Ono što još privlači pažnju na fotografiji je Shell-ova benzinska pumpa, koja se nalazila na mjestu današnjeg kioska, iznad javnog WC-a. Takođe, vidimo i put za auta do nekadašnjeg hotela „Boka“, koji je bio paralelno sa skalama koje postoje i danas. Sada je umjesto tog puta trotoar, a dva betonska stuba izmještena su na početak skalina.

Iako danas dnevne štampane novine nijesu toliko popularne, vrijedi se prisjetiti kako su naši stari sugrađani dobijali informacije.