Fekalne vode na plažama, Šetalištem jezde auta…

Komunalna infrastruktura i odnos pema javnom dobru i dalje je „slaba tačka“ Herceg Novog i njegovih žitelja, premda ovih dana iz lokalne uprave najavljuju ulaganja od 400 hiljada eura u puteve, kanalizaciju, trotoare…

Dovoljno je samo proći dijelom Šetališta Pet Danica, pa se uspeti do Trga Nikole Đurkovića i onda do Kanli kule.

Ono što posebno iritira jesu fekalni ispusti direktno u more i izlivanje otpadnih voda na betonske plaže. Stalno na istim mjestima u Igalu, na Toploj… Dokle ćemo žmuriti, tu se kupati i tako dočekivati turiste?! Zar se ne mogu otkriti i sankcionisati oni koji su se divlje priključili i sproveli kanalizacione cijevi u atmosfersku mrežu?

Povremeno i dalje nastaje havarija i prelivaju pumpe kolektora, koji još nije tehnički primljen. Otpadne vode zagađuju i pjene more. Jeziva slika. Neće valjda tako biti i u sezoni!?

Morate paziti da vas ne udari auto, iako je Šetalište Pet Danica namijenjeno samo pješacima. Ili da ne upadnete u rupu na stazi, jer su ploče „ispale“ ili zdrobljene. Šetalište je ostalo bez palmi, ogoljeno, a na nekim mjestima, gdje su bile posađene mimoze i magnolije, ostala je zemlja.

Nedavno smo o ovome, po ko zna koji put, pisali, ali izgleda nikog još nije briga.

O tragovima onih koji uništavaju javna dobra, klupe, zidove, stubove javne rasvjete, panoe, igrališta, ograde, kao i nemoći nadležnih da to suzbiju, mogli bismo svakodnevno.

No, ukazujemo samo na još jedan primjer nemara, zbog kojeg može neko i da strada. Elektro ormar na kamenom objektu na ulazu u Kanli kulu, uz stepenište koje spaja centar grada sa Jokmegdanom, otvoren je.

Vratanca su razvaljena. To je vjerovatno razvodni ormar za struju preko koga su priključeni razni objekti na niskonaponsku električnu mrežu. Nadležni će bolje znati, ali bi i morali da što prije zaštite sandučić od prolaznika koji bi da po njemu „čačkaju“. Nije se igrati sa strujom.