Golubijerna – Neotkrivena atrakcija u centru Herceg Novog

Neizbježan je dio turističkih fotografija, pogled sa nje je poseban, a kada se pomene njeno ime većina mlađih Novljana ne zna ni šta je, niti gdje je.

U okviru fortifikacijskog sastava Herceg Novog postoji nekoliko manjih punktova, kula. Najznačajnija među njima je Zapadna, Potkovičasta kula („Ferro di cavallo”) ili Golubijerna, kako su je nazivali stari Novljani, i koja se nalazi u sjeverozapadnom sektoru gradskih zidina.

Kula je isturena, polukružna i spada u starije djelove gradskih fortifikacija, srednjovjekovnih visokih kula, vjerojatno još iz doba hladnog ili iz ranog doba upotrebe vatrenog oružja.

Rađena je u relativno gruboj graditeljskoj tehnici i ima još uvijek sačuvane elemente zupčastog kruništa.

Njen izgled sa sjeverne strane je došao do izražaja tek nakon nedavnog čišćenja zidina. Ostale su razvučene neaktivne strujne instalacije. Njihovim uklanjanjem moglo bi da počne konzervatorsko istraživanje i izrada arhitektonsko-konzervatorskog projekta sanacije.

Nadamo se da će uskoro ova mala, ali atraktivna kula konačno odbaciti katance koji je godinama čine nepristupačnom za hiljade onih koji pored nje prolaze. Bila bi to izvanredna dopuna za priču i posjetu još jednoj novskoj tvrđavi, između mora i gornjeg grada.