Herceg Novi u projektu „Kinoteka u svakom gradu“

Foto: Crnogorska kinoteka

Građani Herceg Novog dobiće u svom gradu pristup materijalima nacionalnog filmskog arhiva Crne Gore, zahvaljujući projektu „Kinoteka u svakom gradu“ koji će biti realizovan u saradnji Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi i Javna ustanove Crnogorska kinoteka.

Korisnicima će biti omogućeno da u Herceg Novom pristupe filmskim materijalima od istorijskog, umjetničkog, kulturnog, obrazovnog i naučnog značaja, tačnije imaće mogućnost neograničenog pregledavanja arhiva, dok će za dalje korišćenje biti neophodna saglasnost Kinoteke radi regulisanja autorsko-producentskih prava.

Takođe, po zahtjevu korisnika biće moguć pregled i prikazivanje arhiviranih filmskih materijala u edukativne svrhe u prostorijama ustanova kulture, navedeno je u Sporazumu o saradnji koji su potpisale Opština Herceg Novi i Crnogorska kinoteka. Koordinator aktivnosti na projektu u ime lokalne uprave je Sekretarijat za kulturu i obrazovanje.

„Herceg Novi je prva Opština koja je sa Kinotekom potpisala sporazum o saradnji, jer želimo da sve što nudi ova ustanova bude dostupno korisnicima u našem gradu. Mogu slobodno reći da ovim projektom Novi dobija istureno odjeljenje Kinoteke, u kojem će svi zainteresovani moći da pregledaju bogatu filmsku građu“, kaže sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.

Partneri su se obavezali da za potrebe realizacije ovog projekta nabave i instaliraju neophodnu računarsku opremu i obezbijede tehničke uslove za nesmetano i kvalitetno pregledavanje sadržaja.

Plan je da jedan računar bude instaliran u Gradskoj biblioteci, jedan u Omladinskom centru u Starom gradu nakon završetka adaptacije tog objekta. Kinoteka je već pristupila pripremi softvera, pa se očekuje da do početka maja on bude dostupan korisnicima.

Crnogorska kinoteka osnovana je 2000. godine, sa primarnim ciljem prikupljanja i čuvanja crnogorskih filmova, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori. U isto vrijeme, započeto je formiranje kolekcije filmova koji su dio svjetskog filmskog nasljeđa. Osnovne aktivnosti kinoteke su prikupljanje i čuvanje filmova, kao i pratećeg filmskog materijala. Prikazivanjem filmova od umjetničkog, kulturnog, istorijskog i naučnog značaja, publici se pruža uvid u nacionalnu i svjetsku filmsku baštinu. Crnogorska kinoteka je otvorena za sve istraživače koji se bave istorijom i teorijom filma, studente filmskih škola i poklonike filma uopšte.