Ima li zainteresovanih za opremanje i uređenje vrtića na Savini?

Uprava javnih radova poništila je krajem marta tender vrijedan 200 hiljada eura za izvođenje radova i opremanje područne jedinice vrtića Naša radost na Savini. Nije bilo zainsteresovanih firmi za taj posao.

U toku je novi tender, za pejzažno uređenje i opremanje vrtića, koji je vjerovatno zbog drastičnog skoka cijena, uvećan za 50 hiljada eura, odnosno radovi i opremanje su planirani na 302 hiljade eura, sa uračunatim PDV-eom.

Tenderom je obuhvaćeno pejzažno uređenje prostora, održavanje zelenila, sanacija postojeće vegetacije, uređenje terena, nabavka i ugradnja rekvizita za dječje igralište, kao i nabavka namještaja i opreme.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 27. maja do 10 sati, a istog dana održaće se i njihovo javno otvaranje.

Hoće li opet biti prolongirano otvaranje vrtića koji je zatvoren 2016. godine zbog nestabilnosti terena?

Podsjetimo da je još u oktobru prošle godine nakon sanacije klizišta na mjestu starog završen novi moderan objekat. Očekivalo se da će već biti opremljen i u funkciji.

Stari vrtić je srušen, a novi je koštao skoro 2 i po miliona eura, u okviru “Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama – faza II”. Obezbijeđen je kredit KfW banke, a gradnja je finansirana djelimično i iz kapitalnog budžeta Crne Gore.