Info dan za NVO o novom konkursu za regionalni program ReLOaD2

Zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika i kultura, ključne su oblasti za projkte NVO kojima mogu da apliciraju na konkursu u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Na info danu kojeg su organizaciji predstavnici UNDP-a i resornog opštinskopg Sekretarijata, zainterseovani su dobili objašnjenja o pravilima konkursa, potrebnoj dokumentaciji, logičkom okviru rada, budžetu, ciljevima i smjernicama za implementaciju projekta.

Zlatno pravilo-da se na greškama uči, iskorišćeno je za poseban prilog o najčešćim greškama aplikanata na prethodnim konkursima, kako bi one bile izbjegnute tokom aktuelnog.

U drugoj fazi ReLOaD projekta učestvuje 15 opština koje su podijeljene u pet klastera. Jedan od njih je klaster kojeg čine Кotor, Tivat, Budva i Herceg Novi.

Кonkurs je otvoren do 27. aprila za sve registrovane NVO i to posebno za nevladine organizacije sa više kapaciteta, a posebno za novoosnovane i one koje se bave mladima.

Projekat podrazumijeva mentorsku podršku i obuku upravljanja projektnim ciklusom.

Dvodnevna obuka, pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, u Herceg Novom biće održana u ponedjeljak i utorak, 4. i 5. aprila, u hotelu Palmon bay u Igalu, od 9:00 do 17:00 sati.