Inspekcija i policija zajedno u pojačanom nadzoru na Crnogorskom primorju

Svi pokazatelji upućuju da će ovogodišnja sezona biti rekordna, pa su Uprave za inspekcijske poslove i policije spremne da sve raspoložive resurse usmjere ka što uspješnijoj realizaciji planova.

Vršiteljka dužnosti direktorice UIP, Ana Vujošević, razgovarala je sa direktorom UP Zoranom Brđaninom o preuzimanju zajedničkih aktivnosti tokom pojačanog nadzora na Crnogorskom primorju.

Kako je saopšteno, tokom sastanka naglašen je značaj inteziviranja saradnje dvije Uprave radi što efikasnijeg sprovođenja plana rada, s obzirom na činjenicu da će inspektori UIP-a u pojačanoj mjeri biti prisutni tokom dva mjeseca ljetnje sezone u šest primorskih opština i da će u njima imati koordinatora.

Fokus će biti na suzbijanju svih vidova nelegalnog poslovanja, bilo da se radi o suzbijanju sive ekonomije, radu bez odobrenja, neprijavljenim radnicima, svim oblicima nelegalnih prodaja ili drugim djelatnostima koje su u nadležnosti kontrole UIP-a.

Brđanin je kazao da će pripadnici Uprave policije biti na raspolaganju inspektorima kao i da će odrediti kontakt tačke u okviru Plovne jedinice i sektora granične i policije opšte nadležnosti radi što brže komunikacije sa inspektorima i koordinacije zajedničkih aktivnosti na terenu.

Plovna jedinica ćr sarađivati sa turističkim inspektorima u primorskim opštinama radi uspješnije kontrole pružanja usluge prevoza plovnim objektima, kada se prema planu Uprave policije budu sprovodile akcijske kontrole plovnih objekata.