Intenzivirati saradnju CEDIS-a i primorskih opština

Foto: Cedis

Saradnja između lokalnih samouprava i CEDIS-a je dobra, ocijenjeno je na današnjem sastanku izvršnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema Vladimira Čađenovića sa predsjednicima opština Herceg Novi Stevanom Katićem, Kotora Vladimirom Jokićem, Tivta Željkom Komnenovićem, Budve Markom Carevićem i predstavnicima loklne samouprave opština Bara i Ulcinja.

Kako je navedeno u saopštenju CEDIS-a, u narednom periodu će intenzivirati saradnju kako bi se riješila preostala otvorena pitanja vezana za elektrosnabdijevanje korsnika i urednom snabdijevanju električnom energijom primorskih opština tokom sezone i ocijenjeno je da će saradnja biti unaprijeđena uspostavljanjem kontakt osoba.

„Podrška lokalnih samouprava u vidu olakšica i ubrzanih administrativnih procedura je od posebnog značaja za realizaciju investicionih projekata CEDIS-a kojima se rješavaju pitanja kvaliteta isporuke električne energije. CEDIS će i u narednom periodu nastaviti sa projektom Revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže u primorskim opštinama, ali i izgranjom distributivne mreže i objekata“ saopšteno je nakon sastanka.

Sastansku su prisustvovali i rukovodilac Operativne direkcije CEDIS-a, Vladimir Ivanović, i šef Službe za razvoj, planove, studije i izvještavanje u Direkciji za razvoj, pristup mreži i ICT CEDIS-a, Krsto Biskupović.