Interaktivna pametna tabla za OŠ „Milan Vuković“

Foto: Služba za informisanje OHN

Nakon osnovnih škola „Dašo Pavičić“, „Orjenski bataljon“ i „Ilija Kišić“, interaktivnu pametnu tablu dobila je i OŠ „Milan Vuković“. To je donacijia Opštine Herceg Novi preko Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, radi promocije talentovanih učenika i poboljšanja uslova rada sa mladim darovitim Novljanima i Novljankama.

Realizacija ovog projekta otpočela je prije tri godine. Uz stimulanse predviđene Pravilnikom o pomoći talentovanim učenicima, lokalna uprava i Sekretarijat nastoje da omoguće bolje uslove za rad u njihovim školama.

-Iako lokalna uprava nema direktne nadležnosti, kao odgovorna lokalna uprava smatramo da nam je zadatak da pomognemo i u tom segmentu unaprijedimo mogućnosti rada sa našom djecom, kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje, Ana Zambelić Pištalo.

Jedno vrijeme nije bilo laganja u ovu školu i Opština Herceg Novi pomogla je pri kupovini novih računara, podsjetila je ona.

Vrijednost ove donacije iznosi nešto više od 4000 eura, a izvjesno je i da će u narednoj školskoj godini i SMŠ „Ivan Goran Kovačić“ dobiti donaciju Opštine u opremanju jednog ili dva kabineta, poručila je Zambelić Pištalo.

Prema riječima direktorice OŠ „Milan Vuković“ Mare Vujinović, dolaze nove generacije učenika i nova vremena, pa treba imati razumijevanja I za nova interesovanja i napredak koji se stvara u mladim ljudima danas.

-Ne može se jednako držati nastava danas i prije 30 ili 40 godina, naročito u pogledu sredstava za rad. Ne možemo imati dobrog profesora, a da on nema čime da radi, ili da se oslanja na potrošni materijal bez ijednog modernog sredstva za rad u 2022. godini. Moramo pratiti trendove i tokove i voditi računa o tome da su sadašnje generacije tehnički mnogo pismenije nego naše – možda su teorijski sa manje znanja, ali praktično sa mnogo više, kazala je Vujinović i dodala da je ovo tek početak misije da se stvore adekvatni uslovi za rad.