Izmjena režima saobraćaja u Đenovićima

Privremeno se mijenja režim saobraćaja na lokalnom priobalnom putu u naselju Đenović, na potezu od raskrsnice sa ulicom Ivanovića (kod istočne kapije “Portonovog”) do kuće Tomanovića, tako što se zabranjuje saobraćaj za sva vozila. Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 9. do 12. marta 2022. godine.

Rješenje o izmjeni režima saobraćaja donijeta su radi nesmetanog i bezbjednog izvođenja radova na sanaciji havarije na potisnom kanalizacionom cjevovodu u blizini mula “Vojvodića”.