Još četiri dana za prijave u programu razvoja ženskog preduzetništva

Produžen je rok za za učešće u programu podrške razvoja ženskog preduzetništva do 25. februara, obavijestili su iz Sekretarijata za turizam, ekonomski razvoj i investicije. Obuka za potencijalne korisnice programa počela je danas u hotelu Lazure.

Konkurs je prvobitno trajao od 24.januara do 10 februara, i u tom periodu pristigle su 23 prijave, kazala je Novskom portalu, sekretarka za turizam i ekonomski razvoj, Suzana Memarović

Ona objašnjava da su svi učesnici koji sprovode konkurs potpisali izjavu da podatke o poslovnim idejama i planovima kandidata koji su se prijavili u okviru javnog poziva za podršku, kao i njihove lične informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore, neće iznositi u javnosti, niti ih na drugi način učiniti dostupnim trećim licima.

Interesovalo nas je i po kojim kriterijumima će biti raspoređeno planiranih 49 hiljada dolara za podrškiu ženskom preduzetništvu.

Sve učesnice koje su se prijavile moraju ispunjavati uslove, da imaju ličnu kartu Herceg Novog i da su minimum dva mjeseca na Birou rada do momenta otvaranja konkursa, ističe sekretarka Memarović i dodaje:

– Potom pohađaju obuku za pisanje biznis plana, nakon čega predaju svoj biznis plan i komisija bira najbolje. Najviše ih sedam možemo odabrati po uslovima projekta.

Projekat treba da bude završen do kraja marta, odnosno završena obuka potencijanih učesnica programa, kao i i ocjenjivanje biznis planova. Tada će iz Sekretarijata objaviti rezultate. Formirana je komisija za procjenu poslovnih ideja i planova.

Primjećujemo i da neke Novljanke nijesu motivisane da unaprijede stvaralaštvo i karijeru na ovakav način, jer smatraju da je riječ o nepravednoj selekciji. Na pitanje da li one čiji biznis plan nije prihvaćen mogu da se žale, Suzana Memarević obrazlaže:

– Konkurs neće biti ponovljen, jer je projekat u pitanju, a izabraće se biznis planovi koji budu najbolje definisali poslovnu ideju. Naš uspjeh biće ako do kraja projektne realizacije unaprijedimo kapacitet svih prijavljenih kandidatkinja, koje ispunjavaju uslov, nezaposlenih žena u poslovnom planiranju, kao i sedam funkcionalnih novo-registrovanih samostalnih djelatnosti ili društava.

Podsjetimo, riječ je projektu „PODRŠKA RAZVOJU ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA“ koji se sprovodi u okviru programske šeme „World of Work in Montenegro: Paving the Road to Recovery“, koju finansira Fond za dobro upravljanje, jedinica Kancelarije za vanjske poslove, Commonwealth i razvoj (FCDO) vlade Velike Britanije, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR).