Kad se nad Bokom pojavi svjetlosna varka-duga

Sunce, pa kiša, pa opet sunce s vjetrom na obali, a u zaleđu Boke kotorske snijeg. Sva godišnja doba izmijenjala su se ovog 3. aprila.

I sve dugine boje na nebu iznad zaliva. Od Veriga ka brdima iznad Perasta pojavila se poslije kiše, sa sunčevim zracima, prelijepa duga, kao most preko zaliva.

Nekada se smatralo da je duga znak bogova. Jer, pojavljuje se naizgled niotkuda, a zatim tajanstveno iščezava. Njenih sedam boja uvijek ima isti raspored: crvena, pa narandžasta, žuta, zelena, plava, indigo-plava i ljubičasta.

Duga nastaje kad zraci sunčeve svjetlosti padaju na kapljice vode raspršene u vazduhu, a pojavljuje se za vrijeme ili odmah poslije kiše. Sunce mora biti nisko iznad horizonta, ili čak sasvim malo ispod njega.

Zraci sunčeve svjetlosti prolaze kroz kišne kapi. Pri ulasku u kapi nastaje malo prelamanje svjetlosti…

Zapravo, duga na nebu je svjetlosna varka. Svako vidi drugačiju dugu, sačinjenu od svjetlosnih zraka koji mu dolaze s leđa i kišnih kapi koje su ispred njega.