Kada padne mrak nastaje opsada kontejnera

Uprkos vidno poboljšanoj čistoći grada, nastojanju komunalaca da s metlom svuga stignu i redovno prazne kontejnere, odlaganje komunalnog, zelenog ili drugog otpada u kontejnerima ili pored njih i dalje je jedna od „loših navika“ dijela stanovnika Novog.

U to su se, po ko zna koji put, prije dvije noći, mogli uvjeriti svi koji su prolazili ulicama Save Kovačevića ( kod Pizzerie Touch ) ili X Hercegovačke brigade, iznad Turističke organizacije Herceg Novi.

Naime, oba kontejnerska boksa bila su „omeđena“ komadima starog namještaja, kojeg su bivši vlasnici namijenili za otpad. Desetak metara od Pizzerie Touch, u ionako „uskom grlu“ ulice, do jednog od kontejnera bio je „prislonjen“ kauč. Sa druge strane, kontejner iznad prostorija Turističke organizacije, uglavnom često prepunjen, „ukrasio“ je sinoć stari dušek i manji drveni komadi djelova namještaja.

To nije prvi put da se na ovom mjestu nađe bačen namještaj, stolice, „tanjiri“, tv-antene i slično, kao i kod kontejnerskog mjesta ispod zgrade Vodovoda i kanalizacije doo. U ulici Braće Grakalića, ispod JUSMŠ Ivan Goran Kovačić, prije mjesec/dva, kod kontejnerskog boksa bili su pobacani djelovi kuhinjskih elemenata.

Građani nisu neobaviješteni o odlaganju kabastog otpada, budući da su iz preduzeća Čistoća mnogo puta apelovali da kabasti i zeleni otpad treba dopremiti u Reciklažni centar u Meljinama. Odatle se transportuje na deponiju. Za taj posao se sa preduzećem Čistoća može dogovoriti angažovanje jednog od kamiona, za što je ranije trebalo izdvojiti 25/30 eura, ili organizovati prevoz sopstvenim vozilom, kombijem, pik-apom….

Kako natjerati pojedine da se ponašaju civilizovano i društveno odgovorno? Može li pravilno odlaganje otpada postati primjer dobre prakse kao što je održavanje lične, higijene doma, radnog mjesta i slično ? Ili je potrebno da i kontejneri dobiju video-nadzor, jer bi pojedini “sabili” ugaonu garnituru ili krevet tamo gdje bi trebalo bacati pet-ambalažu, tetrapake, konzerve, papir ?