Koliko je izvjesna gradnja sanitarne deponije Duboki do

Foto: Lokalna studija za sanitarnu deponiju „Duboki do” / “Montenegroprojekt” d.o.o Podgorica

Adekvatno odlaganje otpada je gorući problem, ne samo Herceg Novog, mada ovaj grad godinama pokušava da ga riješi izgradnjom sanitarne deponije Duboki do, u zaleđu opštine.

Do sada je postupak doveden do polovine. U toku je proces davanja saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za deponiju Duboki, kaže za Novski portal, sekretar za ekologiju i energetsku efikasnost, mr Milan Isaković.

– Agencija za zaštitu prirode i životne sredine sa sjedištem u Podgorici, kao nadležni organ u ovom slučaju vodi postupak. Formirala je Komisiju za ocjenu Elaborata koja je dala više sugestija Opštini Herceg Novi, kao nosiocu projekta. Primjedbe su se odnosile na nekoliko propusta u Elaboratu, koje je Opština zatim prosljedila obrađivaču tog dokumenta ‚‚EKOBOKA PROJEKT-u- objašnjava Isaković.

Određen je i rok da se Elaborat usaglasi sa uočenim propustima i da se uvaže primjedbe Komisije. Ukoliko, pak, postoje neki nepredviđeni uticaji deponije na životnu sredinu, ili je Zakon nedefinisan i neprimjenljiv u ovom slučaju, neophodno je svođenje uticaja na nivo prihvatljivosti, ili je potrebno predložiti neko drugo projektno rješenje, objašnjava Isaković.

– Doo ‚‚EKOBOKA PROJEKT” je naknadno zatražilo produženje roka koji je već bio istekao. Sekretarijat za ekologiju i energetsku efikasnost izašao je u susret ovoj firmi zbog izraženog javnog interesa.Obratio se Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine koja je omogućila obrađivaču novih 100 dana za izmjenu Elaborata u skladu sa primjedbama – ističe naš sagovornik.

Posao se, međutim, prolongira. Ostaje da se vidi kako će doo ‚‚EKOBOKA PROJEKT” odgovoriti na primjedbe Agencije. Jer, već su poslali nove uslove pod kojima bi rad na Elaboratu mogli nastaviti.Kako obrazlaže Isaković, ti uslovi nisu u nadležnosti Sekretarijata za ekologiju i energetsku efikasnost Opštine Herceg Novi.

– Suština izrade Elaborata je da se predloži rješenje koje je prihvatljivo sa aspekta životne sredine. Dakle, da svi zajedno sinergetski utičemo na projektno rješenje – dodaje on.

Na naše pitanje, da li Opština ima sredstava za gradnju deponije, odgovor je da se sredstva moraju opredijeliti, ukoliko Studija uticaja na životnu sredinu bude pozitivno riješena i gradnja deponije odobrena.

– Postoji nekoliko predloga povodom toga što je lokacija deponije u Bafer zoni iako nije utvrđeno prema mojim ličnim saznanjima da u njoj postoje neke endemske, ili subendemske vrste (izuzev mogućnosti postojanja staništa jedne vrste zaštićenih puževa) zbog kojih bi bio narušen biodiverzitet tog područja. Ipak, ta “tampon zona” je zadržana zbog mogućeg devastiranja prostora u budućnosti nekom neplanskom gradnjom. Tek poslje izjašnjenja struke održaće se javne rasprave po ovom pitanju – navodi resorni sekretar.

On priznaje da nije sasvim jasno da li će i kada projekat sanitarne deponije zaživjeti. Opcija bi trebalo da ostane otvorena nezavisno od najavljene zajedničke deponije i spalionice otpada u Nikšiću, čiji je ishod realizacije takođe neizvjestan.