Konačno saniranje klizišta na Gomili, kod tzv. bijelih zgrada

Nakon skoro dvije godine od obrušavanja zemlje i pokretanja klizišta usljed velikih kiša u naselju Gomila u Igalu, iznad parkinga, kod tzv. bijelih zgrada, jutros su počeli sanacioni radovi.

Biće i dograđen potporni zid kako se zemlja ne bi stalno obrušavala na vozila i prolaznike.

U tom dijelu je sve vrijeme bilo nesigurno koristiti parking, ali i posebno opasno za djecu, koja dolaze na igralište i teretanu na otvorenom, mada su odavno i oni devastirani. Sada bi trebalo obnoviti taj prostor za mlade, ali i kamenu stazu.

Posao saniranja terena, čije klizanje je dodatno uzrokovala havarija na cijevi za atmosfersku kanalizacijau na ovom dijelu Gomile treba da obavi Komunalno stambeno preduzeće.