Konkurs za projekte nevladinih organizacija iz Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve

Opštine Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, raspisale su Konkurs za projekte nevladinih organizacija u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2).

Opštine koje čine klaster Coastal Mates i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima lokalnih samouprava iz sljedećih prioritetnih oblasti: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika i kultura.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa, koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja Zapadnog Balkana do kraja 2024. Godine. Finansira ga Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS, koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja, navedeno je u Konkursu.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 do 12.000 eura (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 do 5.000 eura (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu.

Jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 eura. UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od 7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO), odnosno 5 do 8 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima). Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od juna 2022. do kraja marta 2023. godine, odnosno od juna 2022. do 31. januara 2022. (za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima).

Potencijalni aplikanti mogu se upoznati sa pozivom u lokalnim samoupravama, odnosno na Info danu, koji je u Herceg Novom zakazan za 01. april od 11 do 12 časova, u maloj Sali Opštine Herceg Novi.

Rok za predaju aplikacija je 27. april 2022. godine, u periodu rada građanskog biroa za svaku opštinu.

Detaljnije na sajtu Opštine hercegnovi.me