Impressum

Novski portal

Osnivač:
Digital Media Factory d.o.o.
PIB 03473325

Adresa:
Braće Grbića 7
85340 Herceg Novi

Kontakt:
novskiportal@yahoo.com
+382 67 371 101

Glavni i odgovorni urednik
Željka Ilić