Kovačević: Da se svi dobronamjerni stručnjaci uključe oko nadzora nad rekonstrukcijom šetališta

Foto: Ekološko društvo Boke

Za brojne zamjerke predsjednice NVO Ekološko društvo Boke kotorske, Olivere Doklestić, na rekonstrukciju šetališta u Igalu i radove koji su u toku, direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Noovg, Aleksandar Kovačević, kaže da su bez osnova.

Ekolozi ukazuju da nema table na gradilištu, da je nivelacija šahti problematična, da se iskopana zemlja nalazi u blizini starog eukaliptusa, da radovi kasne, a Kovačević, čija je Agencija nadzor nad ovim projektom, objašnjava:

“Radovi su počeli 19.01 2023. godine, kada je izvođač uveden u posao. Građevinska tabla se nalazi na gradilištu. Na gradilištu suinvestitor i izvođač angažovali koordinatore za zaštitu na radu, kao što je po zakonu. Skoro svakodnevno se prati nivelacija šahti, kako za fekalnu, tako i za atmosfersku kanalizaciju. Isto tako se kamerom kontroliše moguća zgnječenost kao i padovi same cijevi kanalizacije”, navodi za Novski portal, Kovačeivć.

Priznaje da se deponovani materijal koji služi za tamponiranje nalazi u blizini eukaliptusa, ali od sada će se, kako dodaje, voditi računa i o tome.

Radovi na rekonstrukciji teku sporije od očekivanog, ali biće završeni uz malo kašnjenje, tvrdi on.

“Poenta reagovanja je apel, ponavljam, apel na sve dobronamjerne stručnjake da se aktivno uključe i pomognu oko nadzora nad rekonstrukcijom šetališta. Agencija za izgradnju i razvoj je relativno mlada firma koja daje sve svoje resurse za grad. Nadzor radimo za svoj grad predano! Apel je isto tako upućen medijima da ne budu medijator u konstruktivnoj diskusiji za dobrobit grada, da ne dozvolimo da budemo nakon završenog posla generali poslije bitke. Jer, svi smo na istom zadatku, da šetaliste bude lijepo i funkcionalno!”, poručiuje Kovačević i zahvaljuje na “opservaciji” sugrađanki i inženjerki i NVO Ekološko društvo Boke kotorske, Oliveri Doklestić.