Kroz centar Novog u četvrtak izmijenjen režim saobraćaja

U četvrtak 10. marta privremeno se mijenja režim saobraćaja u ulicama Njegoševa i Save Kovačevića, na potezu od raskrsnice Njegoševe ulice sa ulicom Mića Vavića (zgrada Novljanke) do raskrsnice ulica Save Kovačevića i Partizanski put (café bar “Touch”), na način da se zabranjuje saobraćaj za sva vozila.
Režim izmjene saobraćaja odnosi se na vremenski period od 17 do 20 časova.

Rješenje o izmjeni režima saobraćaja donijeto je radi nesmetanog i bezbjednog odvijanja protestne šetnje.