Mališani vrtića sa Savine posjetili vatrogasce

Hercegnovku Službu zaštite i spasavanja jutros je u Vatrogasnom domu u Meljinama posjetila srednja grupa djece JPU „Naša radost“, vaspitna jedinica vrtića „Savina“.

Djeca su obišla prostorije Vatrogasnog doma, predstavljena su im vatrogasna vozila, upotreba zvučne i svjetlosne signalizacije, vatrogasne opreme prilikom akcija gašenja požara. Takođe im je objašnjen način funkcionisanja Službe zaštite i spašavanja i broja 123 za dojavu eventualnih požara.

– Ova posjeta pružila je djeci predškolskog vaspitanja mogućnost za aktivnu, kvalitetniju i bolju edukaciju o opasnostima koje ih mogu eventualno ugroziti prilikom požara i postupcima koje treba da preduzmu u takvim situacijama. Uz dječije osmijehe i veliko oduševljenje, ova posjeta se može ocijeniti kao veoma uspješna i edukativna za učenike za razvijanje svijesti o opasnostima, kao i povećanju ličnih interesovanja – kazali su iz hercegnovske Službe zaštite i spasavanja.