Manjak kadra prepreka putu do „Montrosa”

Područna jedinica Uprave za katastar i državnu imovinu (UKDI) u Herceg Novom ni nakon urgencije Opštine nije pokrenula eksproprijaciju zemljišta za izgradnju deset kilometara dugog puta do planiranog luksuznog rizorta Montrose na Luštici, pa je u maju ta lokalna samouprava uputila žalbu Ministarstvu finansija zbog “ćutanja uprave”.

To su Vijestima kazali iz Kabineta predsjednika Opštine Herceg Novi Stevana Katića i naglasili da im je iz Uprave za katastar Herceg Novog usmenim putem saopšteno da nemaju dovoljno radnika koji bi obrađivali predmet i da će uložiti napor da riješe kadrovska pitanja, kako bi došlo do realizacije postupka.

Iz ove primorske opštine na čijem dijelu poluostrva Luštica je planirana gradnja kompleksa, prethodno su kazali da su ispunili sve obaveze koje su preuzeli ugovorom iz 2018. godine, potpisanim sa Ministarstvom finansija, kojim su bili zaduženi da obezbijede elektro, vodovodnu i saobraćajnu infrastrukturu među kojima je i deset kilometara dug put za koji su pripremni radovi počeli prošlog ljeta.

Za eksproprijaciju zemljišta je potrebno oko 816.000 EUR.

Iza rizorta stoji konzorcijum Northstar i Eques Capital Limited dok je direktni vlasnik investicije kuvajtska vladajuća familija.

Iz Katićevog Kabineta su kazali da je njihova Direkcija za imovinu i zastupanje pokrenula predlog za sprovođenje eksproprijacije pred Upravom za katastar početkom februara ove godine te da nisu postupili u zakonskom roku od 30 dana, nakon čega im je proslijeđena urgencija Opštine krajem aprila radi pokretanja postupaka za izjašnjenja vlasnika nepokretnosti koje su predmet eksproprijacije. Kako su kazali, postupak nije pokrenut ni nakon urgencije pa su uputili žalbu Ministarstvu finansija.

– Odluku po žalbi nismo dobili do ovog momenta, te samim tim nije moguće da damo odgovor na pitanje o kraju ovog postupka, imajući u vidu činjenicu da isti nije ni započet pred Upravom za katastar Herceg Novi – kazali su iz Kabineta.

Oni su pojasnili da je procijenjena vrijednost pravične naknade za eksproprijaciju zemljišta utvrđena Izvještajem komisije UKDI i da za nepoketnosti po katastarskim opštinama iznose, Rose – 353,19 hiljada eura, Mrkovi – 404,22 hiljade i Radovanići 59,56 hiljada eura.

Iz lokalne uprave su naveli da je ovo zemljište u vlasništvu ili suvlasništvu 69 osoba te da je moguće da postoje nesprovedeni ostavinski postupci, zbog čega bi se broj mogao izmijeniti.

– Planirani put kroz katastarske opštine Brguli i Babunci je u fazi izmjene projekta, te će za te katastarske opštine biti naknadno vođen postupak – navodi se u odgovoru.

Eksproprijaciju kako su kazali iz Kabineta, finansira Uprava za kapitalne projekte a novac je predviđen Zakonom o budžetu za 2022. godinu.

Investitor je Vladu u septembru prošle godine obavijestio da se povlače iz ovog projekta za koji je potpisan ugovor 2009. godine i najavljena je međunarodna arbitraža. Nakon toga je Vlada formirala operativni tim za pregovore na čelu sa Ministarstvo finansija da bi se izbjegla arbitraža, a investitor je iskazao spremnost, kako su iz Ministarstva finansija nedavno rekli za Vijesti, za pregovore sa Vladom kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje u vezi s ovim projektom da bi se izbjegla arbitraža.

Planirani put kroz katastarske opštine Brguli i Babunci je u fazi izmjene projekta, pa će za te katastarske opštine biti naknadno vođen postupak

Iz Opštine Herceg Novi su nedavno Vijestima kazali da su se u projekat uključili 2018. godine kada je sa Ministarstvom finansija potpisan protokol, a nakon njega i aneks o saradnji, kako bi se obezbijedila neophodna infrastruktura (vodovona i putna) do lokacije gdje će se graditi kompleks.

Radovi na izgradnji vodovodne infrastrukture su počeli početkom juna ove godine, a pripremni radovi na izgradnji putnog pravca Montrose tokom ljeta prošle. Rok za završetak vodovodne mreže je oko dvije i po godine dok će nakon prve faze, u kojoj se kako su prethodno najavili, gradi jedan od najvažnijih rezervoara kojim će građanima na Rosama najvjerovatnije naredne turističke sezone biti regulisano vodosnabdijevanje. Kada je u pitanju izgradnja putnog pravca Montrose dugog oko deset kilometara, pripreme su počele prošlog ljeta, ali je uslovljena završetkom eksproprijacije.

Izvor: Vijesti