Manje nezaposlenih, ali i dalje deficitarna zanimanja u ugostiteljstvu

U susret sezoni u Herceg Novom i otvaranju hotela, marketa, agencija, plažnih barova i ostalih objekta koji rade samo tokom ljeta, povećana je tražnja za radnom snagom. Sa evidencije Biroa rada u Herceg Novm u proteklom periodu zaposleno je 47 lica, navodi u razgovoru za Novski portal načelnik Biroa, Željko Stožinić. U narednim mjesecima se takođe očekuje osjetan porast broja zaposlenihh.

Trenutno je na Birou evidentirano 758 nezaposlenih lica.

– Najviše je onih za završenom srednjom školom, njih 384, zatim sa visokim obrazovanjem 178, sa ili bez završene osnovne škole 148 i 48 lica sa višom školom – ističe Stožinić.

Najviše lica koja su na evidenciji Biroa rada su starosti od 30 do 50 godina, njih 356, onih preko 50 godina je 258 i 144 lica ispod 30 godina.

– Kao i svake godine deficitarna zanimanja su iz oblasti ugostiteljstava (kuvari , konobari, šankeri, sobarice, pomoćna radna snaga), trgovine, kao i zanimanja iz oblasti prosvjete – kaže Stožinić.

Zbog gubitka posla 117 lica su korisnici novčane naknade po osnovu prestanka radnog odnosa, među kojima nije bilo zainteresovanih za prekvalifikaciju,.

– Najveća zainteresovanost je za kurseve (obuke) stranih jezika, a početak kurseva je planiran tokom narednog mjeseca. Za obuke vezane za deficitarna zanimanja (kuvar,konobar) godinama unazad, vlada vrlo mala zainteresovanost – priča Stožinić.

Biro je uputio dva poziva za prijavu poslodavaca za obuku i zapošljavanje žena sa djecom mlađom od 6 godina, ali za taj posao nije bilo zainteresovanih poslodavaca.