Ministar Šimun: Dali smo nalog da se obezbijedi lož ulje za Bolnicu Meljine

Ministar zdravlja Vojislav Šimun saopštio je da je informisan o problemima u Bolnici Meljine, te da je zatražen spisak esencijalne medicinske opreme da bi proces rada i kvalitet bili kontinuirani.

U “Linku” Radija Crne Gore je istakao da su
problemi imovinsko-pravni sporovi, i to što bolnica nije u svojini države.

Upoznat je i sa problematikom da prethodni vlasnik nije ulagao u infrastrukturu kako je bilo i predviđeno.

“Već smo izdali nalog KBC Kotor da obezbijedi lož ulje za ovu godinu. Alocirana su sredstva iz Fonda i na taj način za ovu sezonu premosti. Problem ulaganja u infrastrukturu bio problematičan za državu. Ako bi imovisnko-pravni spor bio riješen negativno po državu, ne bismo mogli da povratimo sredstva. Ulažemo u mobilno, što bi se moglo povući u KBC Kotor”, istakao je Šimun u “Linku”.

Institu Igalo takođe je od izuzetnog državnog interesa. Kako je naglasio, Vlada se bavi posebno tim pitanjem i kreirana je radna grupa.

“Preduzeti koraci – radi se fizibiliti studija, a novi korak je da se od menadžmenta zatraži novi presjek stanja. U intersu nam je da obezbijedimo kvalitet zdravstvene ustanove i sačuvamo Institut”, rekao je ministar.