MONSTAT: Minimalna potrošačka korpa u decembru 830 eura

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2023. godine iznosila je 824,50 eura, za novembar 825,60 eura, a za decembar 830 eura. Minimalna potrošačka korpa u decembru 2023. godine, u odnosu na decembar 2022. godine, zabilježila je rast od 3,7 odsto, saopšteno je iz Uprave za statistiku MONSTAT.

“Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u decembru 2023. godine u odnosu na decembar 2022. godine, zabilježili su rast od 1,5 odsto, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na decembar 2022. godine, zabilježili rast od 5,7 odsto”, kazali su iz MONSTAT-a.

Minimalna potrošačka korpa se odnosi na potrošnju domaćinstva koja uključuje hranu i neprehrambene proizvode i usluge, potrebne četvoročlanom domaćinstvu za zadovoljavanje minimalnih potreba definisanih količinom kalorija po osobi, koja se smatra odgovarajućom da zadovolji energetske potrebe za održavanje zdravlja i obavljanja lakše fizičke aktivnosti.

Minimalna potrošačka korpa je zasnovana na podacima Ankete o potrošnji domaćinstava i preporukama Svjetske banke.

Vrijednost minimalne potrošačke korpe za četvoročlano domaćinstvo čine minimalni izdaci koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića i neprehrambene proizvode i usluge.

Za izračunavanje minimalnih izdataka koji se odnose na hranu i bezalkoholna pića koriste se prosječne cijene u tekućem mjesecu i mjesečne količine proizvoda za četvoročlano domaćinstvo.