Morsko dobro raskida ugovor za trajektnu liniju Kamenari-Lepetane

Upravni odbor JP Morsko dobro pokrenuće postupak raskida ugovora sa kompanijom “Pomorski saobraćaj”, za trajektnu liniju Kamenari-Lepetane.

Pokretanje postupka potvrđeno je u dokumentima objavljenim na sajtu Morskog dobra. Portal RTCG je kontaktirao predsjednika Upravnog odbora (UO) Blaža Rađenovića, koji je potvrdio ove informacije.

Upravni odbor, kako je rekao Rađenović, na osnovu informacije o predmetu ugovora između “Pomorski saobraćaj” doo Herceg Novi i JP Morsko dobro Crne Gore tražio je da se pokrene postupak raskida ugovora zbog nepoštovanja, u smislu neplaćanja obaveza po ugovoru.

“Uz to, i da pravna služba spremi i proslijedi odluku UO kako bi Vlada stavila van snage zaključak kojim se dala saglasnost na potpisivanje ugovora sa ‘Pomorskim saobraćajem’ i tako ih stavila u povlašćeni položaj da bez tendera dobiju dva pristaništa u mjestima Lepetane i Kamenari, zona Morskog dobra Crne Gore. Takođe, UO Morskog dobra je mišljenja da nakon raskida ugovora treba krenuti u proces davanja koncesija odnosno raspisivanja tendera za ovo područje”, rekao je Rađenović.

Ugovor između JP Morsko dobro i “Pomorskog saobraćaja” zaključen je u februaru 2004. godine na rok od 15 godina koji je istekao 31. decembra 2018. godine.

U avgustu 2019. godine JP Morsko dobro zaključilo je Aneks Ugovora o korišćenju morskog dobra iz 2004. godine kojim se njegovo trajanje produžava na neodređeno vrijeme, odnosno – do dodjele koncesije za obavljanje djelatnosti linijskog pomorskog saobraćaja na relaciji Kamenari-Lepetane.

Ugovor je produžen na osnovu Zaključka Vlade iz juna 2019. godine.