Najviše osnovaca bi u opštu gimnaziju, ili na smjer za tehničara arhitekture i dizajna

Od ukupno 316 anketiranih učenika hercegnovskih osnovnih škola, čak njih 46 nije navelo kao svoj prvi izbor ni jedan od obrazovnih profila koje im je ponudila Srednja mješovita škola Ivan Goran Kovačić.

Najveće je zanimanje za opštu gimnaziju, za njih 47 to je prvi izbor od smjerova ove srednje škole. Veliko je interesovanje i za tehničara arhitekture i dizajna, što bi upisalo 43-oje učenika, zatim za zanimanje ekonomski tehničar – 38, hotelsko turistički tehničar 37, gastronom – 27, sportska gimnazija i medicinski tehničar po 22, kozmetičar – 12, fizioterapeutski tehničar 11, konobar 9 i prodavač 2.

Istraživanje je tokom ovog mjeseca sprovela JUSMŠ Ivan Goran Kovačić kod učenika završnih razreda četiri osnovne škole o izboru budućeg srednješkolskog obrazovanja. Ono je obavljeno posredstvom upitnika/ankete koje su đaci popunili nakon konsultacija sa roditeljima, saopšteno je iz ove obrazovne institucije.

Iz SMŠ Ivan Goran Kovačić su na ovaj način željeli da saznaju sve o profesionalnim planovima učenika završnih, odnosno 9.razreda osnovnih škola, kao i da pokušaju da ponudom odgovarajućih zanimanja zadovolje njihova profesionalna interesovanja.

Takođe, željeli su da saznaaju i šta osnovce motiviše za navedeni izbor.

Od ukupno 325 učenika 9. razreda, u istraživanju je učestvovalo 316, ili 97,23%.

Anketi se najviše učenika odazvalo iz najveće Osnovne škole Dašo Pavičić, 136 od 138 ukupno, zatim iz OŠ Milan Vuković – od 83 anketirano je 77. U OŠ Ilija Kišić anketirano je svih 55 đaka 9. razreda. Od 49, u OŠ Orjenski bataljon u Bijeloj anketirano je njih 48.

Oni kojima nije prvi izbor neki od smjerova JU SMŠIGK, izjasnili su se da bi upisali Pomorsku školu – njih 18, Elektrotehničku školu njih 9, za frizera bi učilo 4, po dvoje za špediciju/carinu, programiranje, vojnu školu, kuvara. Po jedno bi htjelo da obrazovanje usmjerava u matematičkoj gimnaziji, kao i da se obrazuje kao mehaničar, grafički dizajner, frigo električar, ali i u muzičkoj školi, bogosloviji i na glumi.