Nastavljen negativan prirodni priraštaj u Herceg Novom

Prema mjesečnoj analizi Uprave za statistiku MONSTAT prvi mjesec ove godine Herceg Novi je zabilježio negativan prirodni priraštaj. Slična je situacija i u ostatku Crne Gore, pa je u 21 opštini zabilježen negativni prirodni priraštaj, a samo u tri pozitivan.

U januaru je u Novom rođeno 27 beba, 16 dječaka i 11 djevojčica. U januaru su preminule 52 osbe, što daje negativan prirodni priraštaj.

U januaru su sklopljena 4 braka, a razvedena 3.

Monstat je objavio i statistiku kretanja stanovništva, a Novi i tu bilježi negativne rezultate. Tokom januara i februara, grad je napustilo 36 osoba, a doselilo se 35.