Ništa do ljeta od cijelog popločanog Šetališta Pet Danica, ostaju i rupe na Toploj, pukotine na Savini

Šetalište Pet Danica i ovu će turističku sezonu dočekati sa zdrobljenim behaton pločama na potezu od Igala do tunela ispod Forte Mara, a dalje, do Meljina ostaće nepopločan.

Da bi radovi počeli, nephodna je tehnička dokumentacija, izbor izvođača radova, što ne može biti okončano do sezone. Ipak, JPMD i Opština Herceg Novi do sada su “podijelili obaveze” i obezbijedili novac kako bi dio Šetališta, od Meljina do Hotela Plaža, bio vraćen u prvobitno stanje.

Rekonstrukcija i popločavanje Šetališta Pet Danica od Meljina do hotela Plaža – I Faza je posao za koji je opredijeljeno 220 hiljada eura, kazali su Novskom portalu u JPMD:

“Opština Herceg Novi je u okviru svog plana predvidjela sredstva za izradu tehničke dokumentacije projekta koja je neophodna kako bi se pristupilo izvođenju radova”, navode iz Morskog dobra.

Od početka ugradnje kolektora na prioritetnoj dionici Šetališta od Forte Mara do Meljina, iz lokalne uprave, kao i firmi izvođača i podizvođača obećano je više puta da će nakon radova, Šetalište vratiti u prvobitno stanje. Međutim, građevinski radovi na kolektoru su odavno gotovi, mehanizacije i izvođača nema više od dvije godine, a kolektor još nije prošao tehnički prijem. U međuvremenu, prije dvije godine ispod stare Hidrometeorološke stanice u trup šetališne staze propao je kamion JKS sa panjevima palmi.

Šetalište nagrdili teški kamioni, ali i radovi na kolektoru

U lošem je stanju i dio Šetališta Pet Danica od teniskih terena do iza tunela na Toploj. Najfrekventniji dio promenade na nekoliko mjesta ima polomljene behaton ploče, na krajevima, na pola, a negdje ih nema uopšte. Ploče nijesu izdržale teret kamiona koji su bili angažovani za izgradnju jedne od vila iza tunela. Vlasnici su bili u obavezi da dio šetališta vrate u prvobitno stanje, ali to su uradili postavljajući nekvalitetne ploče, preko kojih i danas prelaze teška i putnička vozila.

No, u JPMD pojašnjavaju da nijesu samo teretna vozila “kriva” za današnji izgled čuvene novske promenade.

“Oštećenja na Toploj bila su predmet detaljne analize i utvrdili smo da je njihov uzrok mnogo kompleksniji od uticaja izazvanih teretnim kamionima. Nepravilno urađena kanalizaciona mreža je mnogo veći problem na ovom dijelu Šetališta i to je polazna tačka za trajno rješavanje problema. Intenzivno sarađujemo sa Opštinom Herceg Novi na rješavanju ovog pitanja”, navode u JPMD.

Popuštaju zbog loše izvedenih radova na kolektoru, kao i jakih udara valova i juga kameni obalni zidovi, posebno na Savini i Toploj. Parapeti i stijene na mnogim mjestima su uklonjeni zbog pravljenja betonskih plaža, a prije vijek i po su sagrađeni, upravo da bi priobalje bilo zaštićeno.

Šetalištu je, u svakom slučaju, potrebna hitna rekonstrukcija i čvrst oslonac.