Nove cijene usluga u „Čistoći“, ali i dalje među najnižim u Crnoj Gori

Stanovnici Herceg Novog će za februar dobiti uvećane račune za usluge zbrinjavanja komunalnog otpada.

„Povećanje cijene usluge sakupljanja i transporta otpada za korisnike stambenih objekata je 36,36%. Cijena za pravna lica određuje se na osnovu površine, ili kapaciteta objekta, na osnovu Uredbe o bližim elementima i metodologijom za određivanje komunalnih usluga i koriguje se faktoro u rasponu k=1-10, u zavisnosti od sastava i količine komunalnog otpada karakterističnog za određenu djelatnost“, pojašnjavaju iz preduzeća „Čistoća“.

Cijena odvoza komunalnog otpada je bila među najnižim u Crnoj Gori. Porast cijena troškova i energenata, povećanje minimalne zarade, sada usklađivanje zarade za Granskim kolektivnim ugovorom te modernizacijom sakupljanja otpada iziskivalo je korekciju cijena sa 0,066 €/m2 na 0,09 €/m2.

Na primjer, domaćinstvo koje je za stan od 60 m2 plaćalo 3,96 € sada će plaćati 5,40 €, odnosno 1,40 € više.

„Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga sakupljanja i transporta komunalnog otpada usvojena je na sjednici Skupštine Opštine Herceg Novi 31. januara i objavljena je 13. februara u Službenom listu Crne Gore“, podsjećaju iz DOO Čistoća Herceg Novi.

Cjenovnik usluga Društva je objavljen u dnevnom listu Pobjeda 24. februara i dostupan je na portalu www.cistoca-hn.com.

Iz Službe za utvrđivanje i naplatu usluga D.O.O.“Čistoća“ poručuju korisnicima usluga da ukoliko njihova evidencija pokazuje druge elemente za formiranje cijena, ili ako nije adekvatno određena kategorija djelatnosti, da im se obtate putem e-mail-a: sluzbanaplate@cistoca-hn.com, ili da dođu u prostorije Društva i napišu reklamaciju.