Nove inicijative romske zajednice: Ljepše dvorište u Meljinama i prostor za okupljanje

Foto: NVO Mladi Romi

Uređenje dvorišta u romskom naselju Meljine, kao i obezbeđivanje prostorija za okupljanje Roma, posebno omladine inicijative su romske zajendice u Herceg Novom o kojima su iz NVO Mladi Romi razgovarali sa predstavnicima Opštine Herceg Novi

Izvršni direktor, NVO Mladi Romi, Samir Jaha kazao je nakon sastanka da su optimistični da će Opština Herceg Novi ozbiljno razmotriti inicijative romske zajednice.

Sastanku je prisustvovala i projektna službenica Milica Kovačević u ime Savjeta Evrope i ROMACTED programa (kojeg finansira Evropska unija). Cilj tog programa jeste promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice.

– Nevladina organizacija Mladi Romi – Herceg Novi je implementacioni partner ROMACTED programa za 7 opština na nivou Crne Gore. Opština Herceg Novi je prošle godine u novembru potpisala memorandum o razumijevanju sa Savjetom Evrope, Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava u radi saradnje i sveukupnog unapređenja položaja romske zajednice.Takođe, najavljene su i nove aktivnosti ROMACTED programa koje se odnose na obuku službenika za upravljanje projektima, kao i odgovorno budžetiranje prema Romima- ističe direktor organizacije Mladi Romi, Samir Jaha.

On je organizovao i sastanak sa pojedincima iz romske zajednice na temu unapređenja položaja sakupljača sekundarnih sirovina.

– Razgovarao sam o poteškoćama, zaštiti na radu i načinu prikupljanja sekundarnih sirovina, kao i o važnosti registracije sakupljača sekundarnih sirovina. Istovremeno sam ih informisao da će kroz projekat ”Podrška sakupljačima sekukdarnih sirovina” kojeg podržava američka Ambasada u Crnoj Gori imati mogućnost za apliciranje za podršku u kupovini alata i opreme koju koriste za obavljanje njihovog posla. Navedeni projekat realizuje se u 13 opština i namjera je da u svakoj opštini podržimo po nekoliko sakupljača za kupovinu alata i opreme u vrijednosti do 500 dolara po osobi, dok je ukupno predviđena podrška za 30 lica na nivou Crne Gore- kaže Jaha.

Tako NVO Mladi Romi – Herceg Novi nastavlja posvećeno zajedno sa svim lokalnim i nacionalnim akterima da radi na ukupnom unapređenju romske zajednice u Herceg Novom i šire.