Novi Odbor direktora Instituta Igalo

Skupština akcionara Instituta Dr Simo Milošević održana je juče, a na njoj su razriješeni stari članovi i imenovani novi članovi Odbora direktora. Ovo je za Novski portal potvrdio izvršni direktor Instituta dr Zoran Kovačević, koji je predsjedavao sjednicom Skupštine akcionara.

Novi članovi su Predrag Dragojlović iz Beograda ispred IRF-a, Pavle Obradović na predlog Vlade, Goran Čabarkapa iz Herceg Novog zastupa Fond za zdravstveno osiguranje, Petar Rakčević i Savo Kalezić su zastupnici manjinskih akcionara.

Skupštini su prisustvovali opunomoćeni predstavnici kapitala, odnosno IRF, Fonda za zdravstveno osiguranje, Vlade Crne Gore i manjinskih akcionara.

Na ovoj sjednici Skupštine akcionara razriješeni su dosadašnji članovi Batrić Kontić, Predrag Dragojlović, Marija Miličković, Žarko Rakčević i Savo Kalezić.

Odbor će u roku od sedam dana održati konstitutivnu sjednicu na kojoj će birati predsjednika Odbora.