Novska inspekcija kaznila starca koji je izazvao požar na Žvinjama, uskoro slijedi krivična prijava

Mjesto izbijanja požara

Za razliku od većine slučajeva kada izbije šumski požar i kada se teško utvrdi odgovornost onog koji ga je izazvao, a najčešče je to čovjek, požar na Žvinjama prije dva dana, po svemu sudeći, izazvao je 93-godišnji S.P.

Starac je i pored upozorenja komšija, ložio vatru na otvorenom u vrijeme zabrane. Po tom osnovu ga je nakon izbijanja požara odmah kaznila opštinska inspekcija.

– Komšije su dale izjavu da je starac palio vatru. Služba za inspkecijske poslove je izdala prekršajni nalog i izrekla mu kaznu od 150 eura, koju je on odmah platio. Starac živi sam u kući i veoma se drsko ponašao. Čak se bunio što vatrogasci idu preko njegovog posjeda –  priča za Novski portal, zamjenik načelnika Službe za inspkecijske poslove, Darko Klasić.

Na opasku da je to neadekvatna kazna za takvo djelo izazivanja opšte opasnosti, te štete koje je prouzrokovao i mogao prouzrokovati, Klasić kaže da su kazne propisane zakonom, te da se uvijek za početak odredi minimalna novčana kazna, bez obzira na sve.

Čeka se nalaz vještaka

Ipak, protiv S.P. hercegnovska policija će podnijeti krivičnu prijavu, čim se završi vještačenje. Kako Novski portal saznaje, policija je prikupila sve informacije i izjave građana, te preduzela sve izviđajne radnje.

U saradnji sa tužiocem ovaj teški incident, koji je mogao imati veće tragične posljedice, biće najvjetovatnije kvalifikovan kao krivično djelo izazivanja opšte opasnosti.

Jer, požar se desio u blizini stambenih i drugih objekata od vitalnog značaja, poput lokacije sa repetitorima i stanice Radiodifuznog centra u čijoj je neposrednoj blizini buknula vatra.

Vještak protivpožarne zaštite treba da donese nalaz o mjestu i nastanku požara, koji nesumnjivo vodi do posjeda S.P. Kada policija dobije i taj stručni nalaz, nakon obavljenog vještačenja protekla dva dana, krenuće u procesuiranje ovog starog lica. Jer, postoji potpuna osnovanost da je S.P. izazvao nesmotrenošću požar na Žvinjama.

Moguće kazne za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti, u ovom slučaju požara, su zatvor od 6 mjeseci do dvije godine, što zavisi od tužioca, odnosno Suda i kvalifikacije djela, da li je obavljeno s umišljajem ili bez.

Uz dužno poštovanje godina S.P. on mora snositi odgovornost, a ovaj događaj, u svakom slučaju, treba da bude velika opomena svim potencijalnim piromanima.

R.Đ.