Novske tvrđave privlače posjetioce dok čekaju zaštitu

Prošlo je nekoliko godina otkada je profesor Lazar Seferović u koautorstvu sa unukom Matejom Pašetom napisao knjigu „Herceg Novi – grad monumentalnih tvrđava”, a još više od inicijative da tvrđava Forte Mare postane 981. član Svjetske kulturne baštine. Prije gotovo pola vijeka, Seferović je pokrenuo inicijativu za obnovu novskih tvrđava. Danas su samo Forte Mare i Kanli kula valorizovane, a stari profesor, kako često potpisuje postove na FB, bori se opet da se ostaci Citadele skroz ne oburdaju u more. Piše-vapi da čelnici Opštine i resorno Ministarstvo to ne dozvole.

Zapravo priča o rekonstrukciji Citadele pokrenuta je sredinom 80-tih godina, kada je Zavod za projektovanje i urbanizam sačinio nacrt programa njene i obnove Starog grada. Ali on nikada nije realizovan. Potpisan je i ugovor o obnovi ove tvrđave. Projekat se zvao Mezaluna 2002, što je značilo da je obnova i valorizacija Citadele trebalo da bude do tada završena. No, prošle su godine, a svaka je samo značila nestajanje Citadele.

Zaštitu čekaju i Potkovičasta kula, Kanli kula, Španjola, kao i još šest austrougarskih vojnih utvrđenja, Arza, Oskoruša, Lazine, Kabala, Gornja i Donja Kobila. Samo je Mamula upisana u Registar spomenika kulture, kao nepokretni spomenik II kategorije i upravo ona se pretvara u luksuzni rizort po zamisli zakupca-investitira, švajcarskog “Orascoma”.

 

Postoji studija zaštite, ali kule propadaju

Ipak, 2018. godine izrađena je prva Studija zaštite kulturnih dobara, koja predstavlja sistemski pravni okvir za zaštitu svih kulturnih dobara na području novske opštine. U toj studiji prepoznate su četiri tvrđave koje posebno treba štititi: Kanli kula, Forte Mare, Mamula i Španjola.

Kroz prijedloge za kapitalni budžet kandidovana je i obnova tvrđave Mezaluna, odnosno izrada projektne dokumentacije. Na žalost, ova utvrda sve više tone i oburdava, čemu se čude svi koji prolaze porerd nje morem ili Šetalištem.

Tvrđave Forte Mare i Kanli kulu turisti obilaze od 13-og, odnosno 26.aprila, a njima gazduje JUK „Herceg fest“. Ta institucija kulture ima 27 stalno zaposlenih i 6 angažovanih pod Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. Nova menadžerka za programske politike i planiranje u oblasti kulturne baštine JUK Herceg festa, Biljana Belušević, priča za Novski portal da se otvaranjem Kanli kule kasnilo iz tehničkih razloga.

– Zbog klizišta koja postoje u blizini same kule, došlo je do pucanja vodovodnih cijevi tako da, uz sve napore koje smo uložili, nijesmo uspjeli da ih saniramo. U saradnji sa preduzećem DOO „Vodovod i kanalizacija“ Herceg Novi, zaključili smo da s’ obzirom da je riječ o objektu koji ima istorijsko-kulturno turistički karakter, potrebno je uraditi projekat sanacije vodovodne infrastrukture – navodi Beluševićeva.

Projektom bi trebalo utvrditi dimenzije novog vodovodnog priključka kao i ostale pojedinosti. Uz sve to, prema njenim riječima, neophodno je prokopavanje same kule i ulice oko nje uz stručni nadzor konzervatora koji treba da odobri Ministarstvo kulture i to tek nakon sanacije klizišta, što nije u nadležnosti JUK „Herceg fest”-a.

Ipak, Beluševićeva tvrdi:

– Osim problema sa vodovodnim cijevima, Kanli kula je u potpunosti bezbjedna.

No, klizište je velikih razmjera, sve do Belaviste. Ono je ovu srednjovjekovnu tvrđavu učinilo sasvim nestabilnom, a pukotine na njenim zidinama se šire. Rekonstrukcija Kanli kule ne može biti obavljena, bez prethodne sanacije klizišta koje zahvata površinu od preko tri hektara.

 

Biće nove cijene ulaznica

 

Za sada je otvorena samo gornja, odnosno sjeverna kapija Kanli kule, koju je moguće razgledati od 9-17h svakog dana. Posjetioci će, kako najavljuje Beluševićeva, ovog ljeta moći da uživaju u raznim manifestacijama na Kanli kuli. Cijene turističkog obilaska su za sada nepromijenjene, 1 euro, za 3D naočare i tokene 2 eura (a uz njih se film dobija gratis). Ulaznica je 2 eura za individualne posjete, 1 euro je cijena ulaznice za grupe preko 30 posjetilaca, dok je ulaznica za djecu do 10 godina gratis, ali uz obaveznu pratnju punoljetne osobe. Savjet JUK „Herceg fest-a“ odlučivaće o novim cijenama.

-Već imamo najavljene dolaske kruzera koji su uvrstili naše tvrđave u svoju ponudu na izletima, takođe će biti vodič koji će upoznati turiste, kako sa istorijatom tvrđave, tako i sa istorijatom grada. U planu je da vodič kao i svi zaposleni na tvrđavama budu u nošnjama iz određenog perioda-.

Na ulazu je punkt sa promo-materijalom na više jezika, a suveniri su u pripremi.