NVO Ekološko društvo Boke kotorske: Inspektori potvrdili naš izvještaj o stanju kolektora, postrojenja i pupmnih stanica

Nakon izvještaja NVO Ekološko društvo Boke kotorske, koji je dostavljen Tužilaštvu, Upravi za inspekcijske poslove Crne Gore, predsjedniku Opštine, predsjedniku Skupštine i svim odborničkim klubovima o razlozima za pojačan intenzivan smrad od kolektora kanalizacije, pumpnih stanica i PPOV-a u Meljinama, 21. novembra su stigli inspektor za vode i ekološki inspektor na PPOV u Meljinama.

“Izvještaj Ekološkog društva Boke kotorske ni u jednom dijelu nije negiran. Sastanku su prisustvovali direktor “Vodovod i kanalizacija”, Boro Lučić sa saradnicima. Sastanak je trajao dva sata, a direktor VIK-a je imao samo jedan odgovor: pumpe nisu radile, jer su bile pokvarene i urađen je bajpas i kanalizacija sprovedena u more radi radova na PPOV-u i pražnjenja tankova. Odgovor smiješan i za laike”, navodi u saopštenju predsjednica Ekološkog društva, Olivera Doklestić.

Smrad od kolektora osjećao se u Meljinama, Nemiloj, Savini i do Starog grada, a bila je to i glavna tema u predsezoni i tokom cijelog ljeta, što je bilo i razlog odlaska mnogih turista upravo iz Meljina, navodi ona i podsjeća:

“Od 15. aprila do 15. juna odlukom direktora VIK-a ugašene su iz rada pumpe na glavnoj pumpnoj stanici “Meljine – Kružni tok” (koje inače prepumpavaju cijelu kanalizaciju Herceg Novog, od Igala preko Novog i od Bijele do Meljina). Tada je u ta dva mjeseca direktno u more, bez prečišćavanja isteklo nekih 420.000 m3 kanalizacije. Morske strujnice imaju pravac od Zelenike, Meljina, Savine ka Novom, i negdje ispred Forte mare skreću ka izlazu iz zaliva ka otvorenom moru. Šta se sve, u tom dvomjesečnom period, našlo u moru, i šta se istaložilo na dnu, možemo samo da pretpostavimo”.

Tvrdi da je pravi razlog za isključenje pumpi iz rada ušteda u potrošnji električne energije od 40.000 €, da bi direktor VIK-a mogao da se pohvali pozitivnim šestomjesečnim poslovanjem.

“Sa sigurnošću znamo da su u tom periodu tri pumpe (svaka snage po 90 kW) bile ispravne i mogle da obavljaju funkciju prepumpavanja. Makar da je jedna radila potiskivala bi dnevne količine ka PPOV- dovoljne da PPOV može da obavlja funkciju, a što bi značilo manju emisiju supstanci koje šire teški zadah, koji je u periodu visokih temperatura vazduha, bio još nesnosniji”.

Inspektor za vode je 27. novembra Ekološkom društvu dostavio obavještenje – izvještaj-

“Bez sumnje jasna je odgovornost “Vodovod i kanalizacija” u ovom ekološkom incidentu bez presedana. Iako je obavještenje inspektorovo koncipirano relativno blago, više upozoravajuće, ono ima veliku težinu jer ne osporava niti jednu činjenicu koju je prethodno iznijelo Ekološko društvo. Dalji postupak će voditi tužilaštvo”, zaključuje predsjednica NVO Ekološko društvo Boke, Olivera Doklestić.