Obrušen zid uz stepenište ispod bivšeg hotela “Rudnik”

Na stepeništu podno nekadašnjeg hotela Rudnik prema Škveru danas se obrušila stara međa, pa je zbog opasnosti po prolaznike Komunalna policija zabranila njegovo korišćenje.

Ograda ispod oronulog zdanja Rudnika se nakrivila i sada visi iznad stepenica, a dio zemlje i kamenja je zatrpao stepenište.

– Zagradili smo stepenište da niko ne prolazi, a sjutra ćemo vidjeti sa nadležnim službama i inspekcijom da vlasnicima daju nalog da saniraju štetu. Stepenište će opet biti otvoreno kada to bude bezbjedno – rekli su Novskom portalu u Komunalnoj policiji.