Osnovana prva lokalna akciona grupa u Crnoj Gori-LAG Luštica

Afirmisanje LEADER pristupa (značajna mjera ruralnog razvoja) u održivom bitisanju poluostrva Luštica, kao ruralnog područja, cilj je Lokalne akcione grupe (LAG) Luštica, koja je osnovana proteklog vikenda.

LAG Luštica predstavlja lokalnu zajednicu uz mješavinu svih sektora, predstavnika civilnog društva, društvenih ustanova, akademske zajednice i partnera iz privrede, uz solidno učešće žena i mladih.

Osnivači su usvojili Deklaraciju o održivom razvoju Luštice, sa ciljem da skrenu pažnju javnosti na sve manje učešće poljoprivredne aktivnosti na Luštici, te volju da se zajedničkim naporima očuva prirodno i kulturno nasljeđe ovog poluostrva.

Osim toga, usvojen je Godišnji plan LAG-a gdje je najznačajnija aktivnost kreiranje i usvajanje Strategije lokalnog razvoja (SLR) Luštice.

– Sve navedeno su pripremne radnje za proces dobijanja podrške Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kroz IPARD, a za projekte koje pojedinačni poljoprivredni proizvođači ne mogu sami realizovati (npr. infrastruktura za agrobiznis i ruralni turizam, borba protiv klimatskih promjena, zaštita životne sredine)- objašnjavaju osnivači.

Na čelu LAG-a Luštica je Bogdan Kaluđerović, a potpredsjednik je dr Ilija Moric, koji za Novski portal objašnjava da je ovo najvjerovatnije i prvi LAG u Crnoj Gori:

-Forma registrovanja je kao NVO, ali isključivo za poljoprivredu i korišćenje mjera IPARD-a, namijenjena tzv. LAG-ovima. Ovo će biti prvi LAG u Crnoj Gori a treba da se osnuju destine. Zapravo to su svojevrsna udruženja, ali ne jednorodna, nego mješovita iz poljoprivrede, turizma, civilnog sektora, opštinskih struktura…da bi se desio razvoj. Upravljamo projektima poljoprivrede kao i sva druga nevladina udruženja – ističe dr Moric.

LAG Luštica će u narednom periodu intenzivno raditi na promociji svojih ideja i projekata na lokalnom nivou. Očekuje podršku svih pojedinaca i organizacija kojima su ciljevi održivog razvoja prioritet u poslovanju i djelovanju.

Kako ističu osnivači, riječ je o savremenoj politici ruralnog razvoja EU gdje LEADER pristup podržava lokalni nivo u rješavanju lokalnih pitanja putem LAG-a, a kroz izradu Strategije loklanog razvoja (SLR).

– Područje LAGa je mala, homogena, društveno kohezivna teritorija koju odlikuje zajednička tradicija, lokalni identitet i osjećaj pripadnosti. Na tom produčju, ljudi iz zajednice učestvuju u odlučivanju o strategiji razvoja kao i izboru prioriteta koje treba realizovati na lokalnom nivou. Ovaj pristup je dopuna tradicionalnom pristupu „odozgo na dolje“ sa nivoa republičkih vlasti, pri čemu se kombinujući oba pristupa ostvaruju mnogo bolji rezultati u očuvanju ruralne ekonomije i zajednice.

Deklaracija o održivom razvoju Luštice

Osnivači Lokalne akcione grupe Luštica, svjesni su da je zbog ugrožavanja prirodnog i kulturnog nasljeđa, očuvanje i održivi razvoj prostora na kome živimo i djelujemo postalo neodložan posao.

– Prihvatamo da su izazovi i promjene kojima je izložena naša Luštica velike, te se obavezujemo da ćemo svoje napore učiniti opipljivim i vidljivim svim ljudima, a u cilju poštovanja prirode, zaštite životne sredine i smanjenja uticaja klimatskih promjena, održivog korišćenja resursa, poštovanja ljudskih prava i sloboda, podsticanja obrazovanja i inovacija, izgradnje infrastrukture, prosperiteta i smanjenja siromaštva, otvaranja kvalitetnih radnih mjesta, borbe protiv korupcije, promovisanja rodne ravnopravnosti, očuvanja dostojanstva, mira, slobode i zdravlja svih ljudi- navodi se, pored ostalog, u Deklaraciji koju su usvojili.

Donošenjem ove Deklaracije, Lokalna akciona grupa Luštica poziva sve ljude na mudrost i prihvatanje izazova ostvarivanja ciljeva održivog razvoja Luštice i učine ih bitnim dijelom svog života i djelovanja.