Otežano vodosnabdijevanje Žvinja i pumpnih agregata u Igalu i Toploj

Potrošači sa područja Žvinja imaće otežano vodosnabdijevanje do 19 h zbog radova koje izvodi kompanija CEDIS.

Kako objašnjavaju iz Tehničke službe Vodovoda i kanalizacije doo, navedeni radovi uslovili su prekid napajanja električnom energijom pumpnih sistema pa je onemogućeno punjenje rezervoara “Žvinje”. Zbog nemogućnosti pripunjavanja rezervoara može doći do otežanog vodosnabdijevanja potrošača do 19 časova.

Takođe, zbog prekida napajanja električnom energijom od 11 do 19 časova biće van pogona i pumpni agregati na kanalizacionoj mreži na području Igala i Tople tako da će se fekalne vode preusmjeravati na havarijske ispuste.