Ovjere licenci za spasioce na plažama od 6. marta

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom apelovalo je na zakupce kupališta da na vrijeme obezbijede spasilačku službu, odnosno propisan broj spasilaca prijavom lica za obuku novih spasilaca ili za ovjeru licence već obučenih spasilaca za predstojeću sezonu.

Ovjere licenci počinju 6. marta.

Obuka, provjera sposobnosti i završni ispiti biće, kao i ranijih godina, održani u Domu solidarnosti u Sutomoru. Najavljena su 4 kursa: I – od 4. do 10. maja, II – od 24. do 30. maja, III – od 6. do 12. juna i IV od 24. do 30. juna.

Prema Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati uređana i izgrađena kupališta ona moraju imati organizovanu spasilačku službu. To podrazumijeva jednog spasioca na savkih 50 m obale tokom jula i avgusta kao i jednog spasioca na svakih 100 m dužine obale tokom ostalih mjeseci (maj, jun, septembar i oktobar). Spasilac može biti anagžovan sa završenom obukom i Legitimacijom za spasavanje za tekuću godinu, u skladu sa Zanonom o Crvenom krstu Crne Gore.